NURTURE SPA

Spa Hotel Quy Nhon

BEST RATE GUARANTEE


Spa Hotel Quy Nhon

Sự vận động không ngừng bên trong

Cùng vẻ ngoài đầy tính sáng tạo

Theo dòng thời gian

Lấy cảm hứng từ ốc anh vũ, biểu tượng của nurture là sự đối xứng hoàn hảo với sự cân bằng mang tính nghệ thuật giữa hiện tại và quá khứ.

Những gì Nurture Spa mang đến cho trải nghiệm độc đáo và riêng biệt của bạn là sự kết hợp từ nguồn cảm hứng với vẻ đẹp của biển cả và nền văn hóa Chăm xưa.

SỰ VẬN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG nhằm thư giãn cơ thể và tâm trí

 • Herbal Therapy
 • Vedic Pure
 • Yogassage
 • Thalassa Face & Body
 • Cool Salon

SỰ SÁNG TẠO chiếm giữ tinh thần

 • Eastern Symphony
 • Shells Mystique
 • Water-Breathe Dance

THEO DÒNG THỜI GIAN chạm tới tâm hồn

 • By Your Side Partner Therapy
 • Cham Cleansing Ritual
 • Secrets of the Sea
 • Take Me to the Waters (WATSU inspired JOURNEY)- Lần đầu tiên tại Việt Nam

Tự tạo nên trải nghiệm cho bản thân …

Liên hệ
+84 56 627 1111

Thời gian phục vụ
9:00 - 22:00

FLC resort Quy Nhơn
© 2016 FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort